Årets Pelargon

Om Årets Pelargon

Pelargonsläktet uppvisar en fantastisk bredd och variation i såväl utseende som användningsområden vilket vi vill lyfta med utmärkelsen Årets Pelargon. Det finns pelargoner med blommor i många olika former och färgtoner och bladverk i de mest skiftande mönster. Pelargoner kan dofta, användas i bakverk och det finns sorter för både ute och inne.
För att synliggöra mångfalden hos pelargonsläktet utser vi varje år en pelargon eller en sortgrupp av pelargoner till hedersbetygelsen Årets Pelargon. För att få utmärkelsen ska det vara en är frisk och livskraftig pelargon med ett stort skönhetsvärde. Dessutom ska sorten visa ett annorlunda uttryck än det som vi vanligtvis ser hos pelargoner.

I juryn inför och under 2024 sitter Patrik Vilsmyr från Mäster Grön som representant för 30 trädgårdsmästare i 35 trädgårdar, Björn Höjrup från Sweed, företrädare för förädlarledet, Jonas Samuelsson från Rönne Trädgård som representant för den svenska odlarkåren LRF Trädgård och Lotta Ahlvar, trendkännare med lång erfarenhet från mode- och inredningsbranschen.

Pelargonens Historia

Pelargonen, Pelargonium x hortorum, härstammar från södra Afrikas slättland där den växer i buskageliknande former med tjocka, vattenfyllda stammar, som fungerar som reservoarer vid torka. Starkt solljus, värme och torr luft är bidragande orsaker till att den trivs bra just där. Den tillhör näveväxterna.
Pelargos kommer från grekiskan och ordet betyder ”stork” vilket syftar till pelargonens frökapsel. Frökapseln är lång och spetsig och liknar storkens näbb.

Pelargonen kom till Sverige på 1800-talet och blev snabbt en älskad blomma i hemmen. Den förknippas gärna med inredning från samma tidsepok, både i koja och på slott. Idag finns det tusentals korsningar av pelargoner på marknaden och det är bara att välja och vraka bland sina favoriter.

Skötseltips

Generellt skötselråd för pelargoner:

Välj en solig och och varm växtplats. Plantera dina pelargoner i näringsrik och mullrik jord med god dränering. Låt jorden torka mellan vattningarna och ge näring under hela sommaren. Häll bort eventuellt överskottsvatten. Bryt av vissna blommor och blad ända inne vid stammen. Skydda växten mot vind och ihållande regn.

Sent på vintern eller tidigt på våren kan du beskära och plantera om dina pelargoner. Varmt och soligt samt gott om plats är den bästa placeringen för en pelargon. Vanlig rumstemperatur fungerar bra, men bäst trivs pelargoner utomhus. På vintern är temperaturer mellan 8 och 12°C att föredra, och så mycket ljus som möjligt.

No images found!
Try some other hashtag or username